Köszöntjük a
Háromszéki Ifjúsági
Tanács
honlapján!

A mai dátum:
2014, október 31,
péntek.
Farkas napja van.

Autonómia fiatal politikusok és szakemberek szemszögéből [2014-10-19]

A MIÉRT Székelyföldi Konferencia szombati, záró szakmai előadására október 18-án, délután került sor. Az autonómia kérdését fiatal politikusok és szakemberek vizsgálták, Oltean Csongor HÁRIT elnök iránymutató kérdéseire válaszolva.


Grubisics Levente médiaszakember úgy véli, az erdélyi sajtó jobbára csak kampányidőszakban foglalkozik kiemelten az autonómia kérdésével. „Ha valóban rá akarjuk hangolni az embereket arra, hogy az autonómia a székelyföldi lakosok számára megoldást jelenthet, fontos lenne minél gyakrabban hangsúlyozni ezt” – mondta, majd hozzátette: „az erdélyi magyarságnak ki kellene követelnie, hogy legyen egy saját médiahálózata, amelyre rá tud csatlakozni, és amelyen keresztül megfogalmazhatja komoly üzeneteit a nagyobb tömegek megszólítására”. A médiaszakember elmondta, fogyasztói társadalomban élünk, és ilyen szempontból az autonómiára is tekinthetünk úgy, mint egy eladásra szánt termékre. „Jól felépített reklámmal kell rendelkeznie, hogy minden célközönséget megtaláljunk, és meg is szólíthassuk őket” – fogalmazott.

Ilyés Gergő politológus szerint előrelépést jelent közösségünk számára, hogy az RMDSZ megalkotta az autonómiatervezetet, továbbá elmondta, három szinten közelíthetjük meg az autonómia kérdését: „Az első szint a közösségen belüli kommunikáció lehetőségének megteremtése. Ezen a szinten megvizsgáljuk, mi lenne a gazdasági alapja az autonómiának, hogyan nézne ki hosszútávon ennek a konstrukciónak a pénzügyi alapja, tisztázzuk a fontosabb hatásköröket. A második szint takarja azt a törekvést, hogy a román társadalom fele is meg kell tudnunk fogalmazni, mit akarunk, cáfoljuk a felmerülő tévhiteket. A harmadik szint a nemzetközi közvéleményt érinti”. A politológus megjegyezte, dacára annak, hogy megszületett ez a tervezet, nagyon sok tennivaló akad helyi szinten, amelyre koncentrálni kell, amíg az autonómia megvalósul.


Oltean Csongor HÁRIT elnök kérdésére válaszolva Orbán Miklós agrármérnök, AGROSIC – Közösségek Közti Társulás igazgatója elmondta, egy autonóm rendszer megkönnyítené a kisgazdák és családi vállalkozások működését. Sokkal több anyagi- és más természetű támogatásokban részesülhetnének a helyi gazdák, ennek ellenére problémát lát az emberek mentalitásában is: „a tapasztalat azt mutatja, a lakóhelyünk adta mezőgazdasági és vidékfejlesztési lehetőségeket nem használjuk ki kellőképpen. Nehéz egy gazdatársadalmat létrehozni, mert még mindig rengeteg a konfliktus”.


Grüman Róbert, az RMDSZ Háromszék Területi Szervezetének ügyvezető elnöke rámutatott: „a román társadalom számára is megfogalmaztuk, mit értünk autonómia alatt. A közvitát követően csiszoltabb tervezetet kapunk”. Grüman megjegyezte, a Székelyek Nagy Menetelése az RMDSZ szerepvállalása nélkül nem lett volna ilyen hatásos. „Ez volt az egyik olyan fontos pillanat a közelmúltban, amikor kinyilvánítottuk, hogy foglalkoztat bennünket a kérdés. Az ifjúság is fontos szerepet játszott, mert a területi ifjúsági szervezetek egymással összefogva sorakoztak fel az ügy mellett”.

Forrás: MIÉRT Sajtóiroda
Fotó: Kocsis-B. János

Az RMDSZ autonómia-statútumáról a MIÉRT Székelyföldi Konferencián [2014-10-19]

Márton Árpád, az RMDSZ parlamenti képviselője az RMDSZ autonómia-statútumát ismertette a MIÉRT Székelyföldi Konferencia résztvevőivel október 18-án. Az előadást Váncza Tibor, az RMDSZ Erdővidék Széki Szervezetének elnöke moderálta.


„A tervezet a dél-tiroli autonómia- statútumáról szóló, jelenleg hatályos olaszországi törvénynek a romániai jogrendbe átültetett változata, ezért szerkezetében és szövegeinek több mint háromnegyedében egy az egyben az olaszországi törvényt követi, annak fordítása. A címek és fejezetek számozása és megnevezése egyaránt az illető törvénybeliek fordítása, megőrizvén annak egymásutániságát” – fejtette ki a háromszéki képviselő, aki maga is részt vett a tervezet kidolgozásában, majd hozzátette: „a fordításhoz a statútum hivatalos francia nyelvű változatát vettük alapul, mert ez a jogi nyelv van a legközelebb a romániaihoz, de a törvényi utalások, az intézmények léte és a törvényes keret szükségessé tett bizonyos módosításokat”.

Márton Árpád elmondta, az olaszországitól teljesen eltér a tervezet preambuluma, hiszen ez a romániai sajátosságra épül. A törvény egyértelműen kimondja, hogy az egységes, oszthatatlan román államon belül jön létre a székelyföldi autonóm régió Kovászna, Hargita és Maros megyei településekből, ahol etnikai hovatartozás és anyanyelvi megkülönböztetés nélkül, minden állampolgár egyenlő, és a közösségnek etnikai és kulturális sajátosságainak megőrzése garantált. A záró rendelkezések lehetővé teszik bizonyos települések más megyékhez való csatlakozási szándékát, illetve környező megyékből e térséghez való csatlakozását, amennyiben az érintett megye lakosságának többsége ezt elfogadja. 


A parlamenti képviselő a kettős nyelvhasználat alapjairól is tájékoztatta a MIÉRT Székelyföldi Konferencia résztvevőit: „A térségen belül minden hivatalos irat, beleértve a kereskedelmi egységek által kibocsátottakat is, kétnyelvű kell legyen. Az állampolgár maga dönti el, milyen nyelven kíván valamely hatósághoz fordulni. Ennek érdekében létrejön az olyan közhivatalnoki karrier, amelyben megyénként és helységenként az illető nemzeti közösségek arányában töltik be a tisztséget úgy, hogy mindkét nyelvet ismernie kell a hivatalnoknak. E rendelkezés érvényes az igazságszolgáltatásra is, amelynek anyanyelvűségét köteles a térségben biztosítani. E térségben kiadott iratokat az ország területén hivatalosnak kell elfogadni. Az iskolában mindkét nyelvet oktatni kell, ugyanakkor a megyei tanfelügyelőségeken belül is biztosítani kell az etnikai arányt. A német és román nyelven történő oktatásnak – ott ahol ez létezik – saját tanfelügyelője lesz. A gyerekek beíratása a különböző nyelvű iskolákba, a szülő elidegeníthetetlen joga”.

Váncza Tibor konstruktív megjegyzésére válaszolva, miszerint a statútumban miért nem szerepel az ifjúságpolitikára vonatkozó törvénytervezet, Márton Árpád elmondta: „fontos beemelni akár tisztségeket, intézményeket, amely kimondottan az ifjúságról szól, de ami a legfontosabb, hogy a közvitára bocsátott Székelyföld autonómia-statútuma kiemelten foglalkozik az oktatással is, és kitér arra, hogy munkavállalás terén az itt élők elsőbbséget élveznek a betelepített fiatalokkal szemben”.


Mint ismeretes az RMDSZ egy hónappal ezelőtt mutatta be és bocsátotta közvitára a Székelyföld autonómia-statútumára vonatkozó tervezetét. Az elmúlt időszakban szakértők és a társadalom bevonásával párbeszédsorozat indult a statútum kapcsán, amely során számos hasznos vélemény és hozzászólás érkezett, emellett a Szövetség célja az, hogy a román társadalommal megértesse, az, amit a magyarság kér, nem sérti az ország érdekeit, hanem erősebbé teszi azt.

Forrás: MIÉRT Sajtóiroda
Fotó: Kocsis-B. János


További hírek:     
2014-10-19 -  Vincze Loránt az RMDSZ autonómia-statútumáról: a közvéleményben kell változásnak bekövetkeznie
2014-10-18 -  Borbély László a MIÉRT-konferencián: Kelemen Hunoron kívül egyetlen olyan jelölt sincs, aki pozitívan állna a kisebbségi kérdésekhez
2014-10-18 -  Ifjúság és autonómia – a MIÉRT Székelyföldi Konferencia megnyitója
2014-10-18 - 
2014-10-18 -  MIÉRT Székelyföldi Konferencia – Ifjúság és Autonómia
          [2014-05-15]

A Hófehérke Napköziotthon közösségének régi álma valósul meg a napokban, amikor is lassan a végéhez közeledik az erdei lugas kialakítása az óvoda udvarában. A Hófehérke Egyesület és a Hófehérke Napköziotthon közreműködésével, valamint a Polgár-Társ Alapítvány és a MOL Románia hathatós anyagi támogatásával sikerült kialakítanunk egy igazi Zöld szigetet óvodánk udvarának egyik, eddig gyéren használt, szegletében. Platánok, szilfák, gyertyánok, bükkfák és gyümölcsfák (igaz még mint csak csemeték) fogják közre a gömbfából készült pavilont, ahol a gyerekek számára ideális körülményeket tudunk a jövőben biztosítani a szabadtéri foglalkozások lebonyolítására.

Közösségünk minden tagja kezdettől fogva magáénak érezte célkitűzéseinket, ezért az április 25.-ére szervezett közös faültetésen nagy számban vettek részt kicsik és nagyok. Csodálatra méltó volt megtapasztalni, hogy szemerkélő esőben sem kereste senki a kézenfekvő kifogásokat arra, hogy mit miért nem lehet megtenni, hanem vállvetve készítettünk elő a terepet a pavilon fogadására és ültettük el azokat a fákat, amelyek talán majd csak egy következő generáció számára nyújtanak árnyékot a nyári napsütésben.

A közös munka méltó koronájának szántuk a május 12.-ére, délután fél öt órai kezdettel, megtartott családias avatóünnepséget, amelyre szeretettel vártunk mindenkit aki részvett a projektben, aki majdan haszonélvezője lesz az elért eredményeknek vagy aki simán csak együtt szeretne örülni népes csapatunkkal.


A HÓFEHÉRKE EGYESÜLET Vezetőtanácsa és a HÓFEHÉRKE Napköziotthon Vezetősége

További hírek:     
2013-04-09 -  Az ifjúsági miniszterrel egyeztetett Grüman Róbert
2013-04-03 -  Grüman Róbert: Közelebb kell hozni Európát az erdélyi magyar fiatalokhoz
2013-03-28 -  Grüman Róbert: A MIÉRT alapértéke az egység
2012-04-23 -  Tíz év nyitottság, tíz év partnerség, tíz év szakmaiság – Boldog születésnapot MIÉRT!
2012-04-22 -  Magyarként élni Erdélyben - Tájékoztató körutat szervez az RMDSZ és a MIÉRT
Erős partnerség az erdélyi magyar fiatalokért - Pályázat [2013-07-18]

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP) és a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) az elmúlt évek sikeres együttműködésének folytatásaként "Erős partnerség az erdélyi magyar fiatalokért" címmel hirdet pályázatot.

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő (RMDSZ, EPP) brüsszeli és straszburgi európai parlamenti irodájában öthetes időszakokra fogad gyakornokokat.

A MIÉRT olyan fiatalok jelentkezését várja, akiket érdekel az Európai Unió intézményrendszere, az Unió működése, kiemelten a gazdasági, kereskedelmi és regionális fejlesztési kérdéskör.

A szakmai gyakorlat idején a gyakornok betekintést nyerhet a képviselő mindennapi munkájába, az Európai Parlament (EP) működésébe, az EP döntéshozatali mechanizmusába. A gyakornok részt vesz a képviselő kabinetjének munkájában.

Részvételi feltételek:

  - aktív jelenlét vagy kezdeményező szerep valamely közösségi vagy ifjúsági szervezetben;
  - egyetemi/főiskolai végzettség vagy megkezdett 3. tanulmányi év;
 - legalább 1 idegen nyelv ismerete (angol, francia, német) - beszéd és íráskészség;
  - a gazdasági szaknyelv ismerete;
 - számítógép felhasználói ismeretek (Windows XP, Office csomag, internet);
    35 év alatti életkor.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

Önéletrajz (Europass formátum) - magyarul és egy, a pályázó által megjelölt idegen nyelven, a pályázó elérhetőségének megjelölésével;
Egyetemi oklevél másolata vagy a hallgatói viszony igazolása;
Nyelvtudás igazolása - abban az esetben, ha nem lehet dokumentálni az idegen nyelvtudást, a nyelvismeret felmérése interjú keretében történik;
Szándék- / motivációs levél (legtöbb 400 szó terjedelemben);
Összefoglaló a közösségi- vagy ifjúsági szervezetben végzett tevékenységről;
Ajánlólevél a MIÉRT vagy olyan megyei/területi ifjúsági szervezet részéről, amely tagja a Magyar Ifjúsági Értekezletnek vagy együttműködik a MIÉRT-tel.

Gyakornoksági periódusok:
szeptember 2. - október 4. 2013
szeptember 23. - október 25. 2013
október 21. - november 22. 2013
január 6. - február 7. 2014
február 3. - március 7. 2014

Jelentkezés:

  A pályázati csomag dokumentációját az office@miert.ro címre kell beküldeni.
    Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 16.

 A sikeres pályázók a szakmai gyakorlat ideje alatt ösztöndíjban részesülnek. Az anyagi támogatás az utazás, szállás, valamint a brüsszeli tartózkodás költségeinek egy részét fedezi. Az ösztöndíj folyósítása az Európai Parlament pénzügyi szabályozásának van alávetve.

Forrás: www.miert.ro


További hírek:     
2013-07-17 -  Gábor Dénes Díj – Határainkon túli pályázati felhívás 2013
2013-07-17 -  A Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumával pályázatot hirdet
2012-07-18 -  Kovászna, az én városom - fotopályázat
2012-05-10 -  WEBkastély - Élj a kastéllyal - másodszor
2012-04-27 -  Háromszéki Önkéntesek Hete
Valid XHTML 1.0 Transitional      Spreadfirefox Affiliate Button
© programed & designed by DSz